1. Offertes zijn ten alle tijden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Anneleen Van Neck Photography of de klant. Een offerte is geen factuur en heeft geen verplichting tot aflevering van beelden of diensten. Een offerte dient wel binnen een bepaalde tijd aanvaard of afgewezen te worden. Deze geldigheidstermijn staat op de offerte. De offerte kan binnen deze geldigheidstermijn nog aangepast worden.

2. Facturen voor Anneleen Van Neck Photography dient u te betalen binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum en/of leveringsdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer BE50 0636 6423 4918 Indien de klant de betaling niet op tijd uitvoert, zal een betalingsherinnering per mail verstuurd worden. Wordt het factuur nog niet betaald, zal een aanmaning per aangetekende post volgen. Wanneer hier nog steeds geen betaling op volgt, zullen verder juridische stappen ondernomen worden. Er ontstaat voor Anneleen Van Neck Photography een recht op schadevergoeding bij niet-betaalde facturen. Het niet betaalde bedrag kan forfaitair verhoogd worden met 12%, waarbij een minimum van €50 geldt.

3. Anneleen Van Neck Photography heeft ten alle tijden het auteursrecht en het recht om haar beelden te gebruiken en te publiceren, tenzij schriftelijk is meegedeeld door de klant dat dit niet toegestaan is. Deze publicaties kunnen blogposts zijn, gebruik op sociale media, eigen reclamedoeleinden,… Dit protest dient op voorhand meegedeeld te worden.

4. Wanneer beelden van Anneleen Van Neck Photography gebruikt worden, dient haar naam of een vermelding naar de fotograaf vermeld te worden. Aangeleverde beelden mogen door de klant enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden en prints van de foto’s, maar niet voor commerciële doeleinden. Indien deze beelden toch gebruikt worden voor commerciële doeleinde zonder toestemming van en vergoeding voor Anneleen Van Neck Photography, wordt dit beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Verder stappen zullen ondernomen worden. De klant zal eveneens de afgeleverde beelden niet gebruiken/bewerken op een manier die afbreuk zou doen aan het werk van Anneleen Van Neck Photography.

5. Foto’s en reportages zullen enkel aangeleverd worden in JPEG-formaat, tenzij de klant een ander bestandstype vraagt. RAW-bestanden worden niet afgeleverd en kunnen ook niet worden aangekocht. Reportages worden door de fotograaf bewerkt in haar eigen stijl. Voor aangepaste en uitgebreidere bewerking van foto’s in Photoshop zal een extra factuur opgemaakt worden. De foto’s mogen door de klant niet verder bewerkt worden met filters of andere.

6. De prijzen en/of voorwaarden van fotosessies kunnen elk moment worden aangepast. De prijs en voorwaarden die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijven echter ongewijzigd ongeacht eventuele aanpassingen. De prijzen van sessies of reportages staan duidelijk aangegeven op www.anneleenvanneckphotography.be of zijn vastgelegd per offerte. Voor huwelijken zie kolom hiernaast.

7. Kilometervergoeding kan aangerekend worden voor een reportage buiten de afstand van 35km vanaf Wilrijk centrum (Antwerpen). De kilometervergoeding bedraagt dan 0,35 EUR/km. Dit bedrag zal ook aangerekend worden op de uiteindelijke factuur. Deze vergoeding kan aangerekend worden bij het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen.

 8. Het is onmogelijk om een vast aantal beelden dat afgeleverd wordt, vast te leggen. Dit hangt af van de duur en het soort van de reportage. Er wordt wel een minimum aantal foto’s afgesproken, maar geen maximum. De fotograaf kiest zelf de foto’s uit en bewerkt deze ook naar eigen stijl. Aanpassingen van foto’s kunnen aangevraagd worden door de klant, maar kunnen ook geweigerd worden door de fotograaf als zij de aanpassingen niet ziet als een stijl die bij haar past en/of bij andere projecten. De foto’s die de selectie niet hebben gehaald, kunnen niet verkregen worden.

9. Bij verlies van de foto’s van de klant, kan contact opgenomen worden met de fotograaf. Originele bestanden (RAW) worden tot 6 maanden bij gehouden na aflevering van de reportage, JPEG-bestanden worden tot 1 jaar bij gehouden na aflevering. Bij het opnieuw doorsturen van reportages of foto’s in JPEG wordt een administratieve kost van €40,- aangerekend. Het opnieuw doorsturen van de foto’s geeft geen verleningen van de termijn van archivering.

10. Een huwelijksreportage bij Anneleen Van Neck Photography is pas bindend na het betalen van een voorschot én tekenen van een contract. Dit voorschot kan evenals bekeken worden als een annulatiekost: wanneer een huwelijksreportage geannuleerd wordt na bevestiging via mail of offerte kan dit bedrag niet meer teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

11. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden voor de huwelijksdatum, wordt het voorschot ingehouden (zie hierboven). Daarop wordt een annulatiekost van 200€ aangerekend. Indien er geen voorschot is betaald, kan er een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag opgeëist worden. Voorschotten worden niet terugbetaald.

12. Bij een verplaatsing van een huwelijk naar het daaropvolgende jaar betaald het koppel de nieuwe tarieven van dat jaar. U kan wel nog kiezen om het gekozen pakket om te ruilen en een pakket lager te kiezen. De laatste nieuwe prijzen vindt u ten alle tijden onder de tab ‘info’ op www.anneleenvanneckphotography.be. Indien deze nog niet vermeld staan op de website, bezorgd de fotograaf u deze per mail.

13. Bij grensoverschrijdend gedrag bij een huwelijk heeft de fotograaf het recht om de reportage stop te zetten.

14. Wanneer Anneleen Van Neck Photography wegens ziekte en/of belet niet aanwezig kan zijn op de afgesproken huwelijksdatum, gaat zij zelf op zoek naar een vervangende huwelijksfotograaf. Ze houdt hierbij rekening met een fotograaf die een gelijkaardige stijl heeft. Indien er geen vervangende fotograaf gevonden wordt, krijgt de klant het voorschot gegarandeerd terug. Als compensatie heeft de klant recht op een gratis koppel- of familieshoot op een andere datum.

15. In geval van ziekte/belet op dag van een fotosessie, zal een andere datum afgesproken worden waarop de shoot wel kan doorgaan. Dit wilt niet zeggen dat de shoot geannuleerd wordt.

16. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

17. De afgewerkte foto’s worden pas opgestuurd wanneer het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

18. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Algemene voorwaarden